Cẩm nang du lịch Cầu Trường Tiền

Về miền Cố Đô chiêm ngưỡng cầu Trường Tiền in bóng lịch sử

Về miền Cố Đô chiêm ngưỡng cầu Trường Tiền in bóng lịch sử

Cầu Trường Tiền, cây cầu mảnh mai ẩn bóng ý nghĩa của lịch sử, niềm tin của hiện tại, khát vọng trong tương lai. Không chỉ giữ vai trò quan trọng về mặt giao thông mà nó còn là biểu ...