Cẩm nang du lịch Địa đạo Củ Chi

Du lịch địa đạo Củ Chi - bắt đầu từ đâu?

Du lịch địa đạo Củ Chi - bắt đầu từ đâu?

Vốn là khu di tích nổi tiếng của Sài Gòn bởi những chiến tích lừng lẫy trong cuộc chiến tranh của nhân dân ta trong quá khứ, địa đạo Củ Chi hàng năm thu hút hàng ngàn con người ở ...