Cẩm nang du lịch Hang Sửng Sốt

Thăm hang Sửng Sốt - hang động đẹp bậc nhất Hạ Long

Thăm hang Sửng Sốt - hang động đẹp bậc nhất Hạ Long

Hang Sửng Sốt nằm trong đảo Bồ Hòn. Hang rộng và đẹp vào bậc nhất của vịnh Hạ Long. Đường lên hang phải luồn dưới những tán lá rừng, những bậc đá ghép cheo leo, tạo ra cái thú của ...