Kết quả theo từ khóa : Hòn Mun Nha Trang

Sống một ngày thật khác ở Hòn Mun Nha Trang

Sống một ngày thật khác ở Hòn Mun Nha Trang

Hòn Mun có tổng diện tích là 160 km2, do đảo có địa thế rất gần với dòng hải lưu nóng từ phía xích đạo đưa tới nên tạo điều kiện phát triển cho san hô ở đây và nhiều ...