Kết quả theo từ khóa : viện Hải Dương học

Có gì trong đại dương thu nhỏ - Viện Hải Dương học Nha Trang

Có gì trong đại dương thu nhỏ - Viện Hải Dương học Nha Trang

Viện Hải Dương học có địa chỉ tại số 1, Cầu Đá- Nha Trang. Đây là công trình được người Pháp xây dựng vào năm 1923 nằm gần vùng biển sâu, có ý nghĩa tạo điều kiện thuận lợi cho ...