Cẩm nang du lịch Cầu Sông Hàn

Cầu sông Hàn - niềm tự hào của người dân Đà Nẵng

Cầu sông Hàn - niềm tự hào của người dân Đà Nẵng

Cầu sông Hàn nổi tiếng là cây cầu quay duy nhất tại Việt Nam hiện nay, bắc qua con sông Hàn ở Đà Nẵng- miền Trung Việt Nam, cây cầu là niềm tự hào rất riêng tại nơi đây, bởi ...