Cẩm nang du lịch Cung điện sỏi đá Palaise Idéal

Nét kiến trúc kì lạ của cung điện sỏi đá ở Pháp - Palaise Idéal

Nét kiến trúc kì lạ của cung điện sỏi đá ở Pháp - Palaise Idéal

“Tôi muốn cho mọi người thấy sức mạnh của ý chí”, đó là câu nói nổi tiếng của Facteur Cheval – một nhân viên đưa thư người Pháp, người đã dành 33 năm sưu tầm sỏi, đá để xây nên ...