Cẩm nang du lịch Phim trường Hoành Điếm

Đặc sắc phim trường Hoành Điếm

Đặc sắc phim trường Hoành Điếm

Một khu du lịch có cả nghỉ dưỡng, tham quan, quay phim,... trong các bối cảnh lịch sử đa dạng của đất nước Trung Quốc, phim trường Hoành Điếm xứng danh với khu du lịch cấp 5A của người dân ...