Cẩm nang du lịch Cung điện Changdeokgung

Changdeokgung- một trong 5 cung điện lớn nhất Hàn Quốc

Changdeokgung- một trong 5 cung điện lớn nhất Hàn Quốc

Cung điện Changdeokgung được hoàn được hoàn thành từ năm 1412, là cung điện chính cho nhiều vị vua dưới thời Joseon và được giữ gìn, bảo tồn rất tốt cho đến ngày hôm nay.