Cẩm nang du lịch Tòa nhà Độc Lập

Tòa nhà độc lập - dấu tích lịch sử trường tồn

Tòa nhà độc lập - dấu tích lịch sử trường tồn

Tòa nhà Độc Lập hay còn được biết đến với cái tên Independence Hall nổi tiếng là nơi đưa ra thảo luận, phê chuẩn và ban hành bản Tuyên ngôn Độc Lập Hoa Kỳ và Hiến pháp Hoa Kỳ được ...