Cẩm nang du lịch Trung tâm thủy tinh Corning Museum of Glass

Cận cảnh trung tâm thủy tinh Corning Museum of Glass

Cận cảnh trung tâm thủy tinh Corning Museum of Glass

Corning Museum of Glass là một bảo tàng trung tâm thủy tinh viện nằm ở thành phố Corning tiểu bang New York. Nơi đây lưu giữ hơn 45,000 hiện vật thủy tinh khác nhau thuộc 3,500 năm lịch sử con ...