Cẩm nang du lịch Đập thủy điện Hoover Dam

Đập thủy điện Hoover Dam, Nevada-Arizona Border

Đập thủy điện Hoover Dam, Nevada-Arizona Border

Đập thủy điện Hoover Dam, Nevada-Arizona Border có thể nói là một trong những công trình xây dựng thủy điện vĩ đại nhất của nước Mỹ. Xứng đáng là một kỳ quan lịch sử cấp quốc gia và ngày nay ...